Tatai Leu, Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Tatai Leu

$12.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

One of the last unexplored paradises in the world. Perched at the foot of a Virgin Rain forest on the South Cardamom Protected Reserve. Free Breakfast Included.

Tatai Hostel - Tìm phòng miễn phí và mức giá thấp đảm bảo Tatai Leu, đặt phòng nghỉ 65 ảnh