Tatai Leu, Cambodia

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Tatai Leu

$12.00 người mỗi đêm

Nhà trọ

One of the last unexplored paradises in the world. Perched at the foot of a Virgin Rain forest on the South Cardamom Protected Reserve. Free Breakfast Included.

Tatai Hostel - Tìm phòng sẵn có cho đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ tại Tatai Leu, đặt phòng khách sạn 65 ảnh