Vijayawada, India

Các thành phố nổi tiếng trong India

Đang tìm kiếm 1 tính chất

Vijayawada

INR 2,800.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

"Hotel Kosala" is a world class business hotel, located in the commercial hub of Vijayawada. It offers you a conventional location, modern facilities and professional services.

Hotel Kosala, khách sạn giá rẻ 1 ảnh